Foreningsnyt/kalender 2014/2015

2014-10-08 14:47

 

Aalborg Folkedansere.

Foreningsnyt / Kalender 2014 / 2015                                                                                                 

Der holdes efterårsferie i uge 42. så der er ingen dans.

Gløgg ”aften” onsdag den 26. november og torsdag den 27. november. 

Sidste danse aften/eftermiddag inden jul onsdag den 3. december og 

torsdag den 4. december, hvor vi spiser sammen inden dansen.

Julebal søndag den 28. december 2014.

Første  danse aften/eftermiddag efter nytår  den 7 januar og  den 8 januar. 2015

Sidste danse aften/eftermiddag i foråret 2015 er den 25 marts og den 26 marts

Generalforsamling den 8 april 2015

Datoen, for turen ud i det blå, vil blive offentligt gjort senere.